รายชื่อลูกค้าบางส่วนที่เคยใช้บริการของเรา

ตัวเลือกในของนักเดินทางจากทริปแอดไวเซ่อร์

ใบอนุญาตเรือ

คำแนะนำอย่างแท้จริง

ผู้ชนะ 2561 และ 2562

ขอแนะนำ

ได้รับการรับรองให้เป็นเรือเช่าเหมาลำส่วนตัวระดับดีเยี่ยมในปี 2559 จนถึงปัจจุบัน

บริษัทเช่าเรือเร็วแบบส่วนตัวระดับพรีเมี่ยม ปี 2020-2021 ในประเทศไทย

คุณภาพ – การบริการ – ความปลอดภัย – ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้