โลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลง  เราต้องการช่วยเปลี่ยนให้ดีขึ้น  และเราขอความร่วมมือจากทุกท่าน  มีหลายวิธีที่เราจะช่วยกันปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา  กรุณาอย่าทิ้งสิ่งของลงสู่ธรรมชาติ  มหาสมุทรและทะเล โลกสีน้ำเงินของพวกเรา

โลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลง  เราต้องการช่วยเปลี่ยนให้ดีขึ้น  และเราขอความร่วมมือจากทุกท่าน  มีหลายวิธีที่เราจะช่วยกันปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา  กรุณาอย่าทิ้งสิ่งของลงสู่ธรรมชาติ  มหาสมุทรและทะเล โลกสีน้ำเงินของพวกเรา

โลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลง  เราต้องการช่วยเปลี่ยนให้ดีขึ้น  และเราขอความร่วมมือจากทุกท่าน  มีหลายวิธีที่เราจะช่วยกันปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา  กรุณาอย่าทิ้งสิ่งของลงสู่ธรรมชาติ  มหาสมุทรและทะเล โลกสีน้ำเงินของพวกเรา