เรามียินดีแนะนำลูกค้าคนสำคัญเข้าร่วมกับ DAN คือเครือข่ายแจ้งเตือนสมาชิกนักดำน้ำ หรือ เทียบเท่า หากท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกจะได้สิทธิประโยชน์พิเศษ ดังนี้: เข้าร่วม DAN จะได้รับการบริการและสิทธิพิเศษ คือ

 • ความช่วยเหลือทางการแพทย์กรณีฉุกเฉินในการดำน้ำทั่วโลก 24/7
 • แผนการประกันภัยสำหรับนักดำน้ำทั่วโลก
 • องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์มีการส่งกลับในกรณีฉุกเฉิน
 • เราร่วมประสานงานกับองค์กรทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยที่ได้รับอันตรายจากการดำน้ำ โดยการปรับบรรยากาศความกดดันสูง
 • ชำระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์โดยตรงกับโรงพยาบาลหรือสถานรักษาพยาบาลทั่วโลก
 • มีการแนะนำทางการแพทย์ และอ้างอิงไปถึงการรักษาพิเศษเฉพาะด้าน
 • ความช่วยเหลือในด้านการเดินทาง
 • ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย
 • ทุกคนในครอบครัว (นามสกุลเดียวกัน) สามารถใช้สิทธิประโยชน์ หรือราคาพิเศษ ในการรักษาพยาบาลได้

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับมากกว่านั้น

 • สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกรายปีได้กับหนังสือเตือนภัยนักดำน้ำ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยสนการดำน้ำที่ผ่านการประชุมและสัมมนา การรายงานแบบเฉพาะบุคคลของพวกเขา
 • หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • มีส่วนร่วมดำน้ำโปรแกรมการวิจัยทางการแพทย์
 • มีส่วนลดสำหรับวัสดุ อุปกรณ์จาก DAN

ข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับแพ็คเก็จดำน้ำ การเดินทาง และอื่นๆ มากมาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและต้องการสมัครเป็นสมาชิก DAN, แนะนำเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซด์ Divers Alert Network.

www.danasiapacific.org or www.diversalertnetwork.org 

คุณภาพ การบริการ ความปลอดภัย ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม มืออาชีพ

<<  หน้าเดิม                หน้าต่อไป   >>

CARTE SITES DE PLONGEE PHUKET - Searunnerspeedboat.com
ติดต่อเรา
ทัวร์สุดพิเศษ
การดำน้ำ

เรามียินดีแนะนำลูกค้าคนสำคัญเข้าร่วมกับ DAN คือเครือข่ายแจ้งเตือนสมาชิกนักดำน้ำ หรือ เทียบเท่า หากท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกจะได้สิทธิประโยชน์พิเศษ ดังนี้: เข้าร่วม DAN จะได้รับการบริการและสิทธิพิเศษ คือ

 • ความช่วยเหลือทางการแพทย์กรณีฉุกเฉินในการดำน้ำทั่วโลก 24/7
 • แผนการประกันภัยสำหรับนักดำน้ำทั่วโลก
 • องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์มีการส่งกลับในกรณีฉุกเฉิน
 • เราร่วมประสานงานกับองค์กรทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยที่ได้รับอันตรายจากการดำน้ำ โดยการปรับบรรยากาศความกดดันสูง
 • ชำระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์โดยตรงกับโรงพยาบาลหรือสถานรักษาพยาบาลทั่วโลก
 • มีการแนะนำทางการแพทย์ และอ้างอิงไปถึงการรักษาพิเศษเฉพาะด้าน
 • ความช่วยเหลือในด้านการเดินทาง
 • ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย
 • ทุกคนในครอบครัว (นามสกุลเดียวกัน) สามารถใช้สิทธิประโยชน์ หรือราคาพิเศษ ในการรักษาพยาบาลได้

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับมากกว่านั้น

 • สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกรายปีได้กับหนังสือเตือนภัยนักดำน้ำ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยสนการดำน้ำที่ผ่านการประชุมและสัมมนา การรายงานแบบเฉพาะบุคคลของพวกเขา
 • หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • มีส่วนร่วมดำน้ำโปรแกรมการวิจัยทางการแพทย์
 • มีส่วนลดสำหรับวัสดุ อุปกรณ์จาก DAN

ข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับแพ็คเก็จดำน้ำ การเดินทาง และอื่นๆ มากมาย